Folositi cu incredere formularul pentru orice tip de subiect, propuneri, sfaturi, critici dar si intrebari, am sa le citesc cu drag si am sa raspund cat de repede pot!

Sunt deschisa pentru orice tip de colaborare si propuneri de afaceri.

Anca GV